Dobre praktyki są niezbędne, żeby ochronić środowisko naturalne

Są dziedziny, w których pozytywne działania uniemożliwiają stosowanie nieprawidłowych praktyk. Najczęściej takie dziedziny odnoszą się do szeroko pojętego interesu społecznego, co znaczy, że ich działania, przyszłe decyzje i realizowane projekty, będą miały wpływ na każdego z nas, a również na środowisko naturalne. Nie dziwi więc, iż w takim temacie mówimy o branży budowlanej czy wydobywczej. To tak wielkie projekty, iż w konsekwencji mają one wpływ na każdego z nas i to przez kolejne pokolenia. Dlatego stworzono specjalne procedury, które mają to kontrolować. Najbardziej znana z nich to ocena oddziaływania na środowisko.

ma realnie ocenić wpływ planowanego przedsięwzięcia – budowlanego czy wydobywczego, na środowisko (w tym również na zdrowie ludzi). Kompleksowość tego typu dokumentu wymaga, żeby znajdowała się w nim weryfikacja raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jaki musi być dostarczony przez inwestora danego projektu, a także zdobycie koniecznych uzgodnień i opinii prawnych. Jednocześnie, zgodnie z konwencją z Aarhus w tego typu postępowaniu musi być zapewniony udział społeczeństwa.

Naturalne składniki

Autor: Milena Janiczek
Źródło: http://www.flickr.com

Ocena oddziaływania na środowisko jest konieczna w wypadku planowanych przedsięwzięć, jakie z znacznym prawdopodobieństwem będą oddziaływać na środowisko. Może też być niezbędna na drodze postępowania administracyjnego ochrona środowiska tego typu przedsięwzięć, jakie znajdują się na specjalnej liście „Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”. Jednocześnie, nie istnieje w rzeczywistości lista projektów, które mogą mieć wpływ na obszar Natura 2000.

Sympatykom sprawdzonej informacji zalecam ten tekst (https://www.knesspolska.pl/uslugi/dachowe-elektrownie-sloneczne/), ponieważ nie dość, że mówi on o pokrewnej problematyce, to wykonuje to też w niezwykle ekscytujący sposób. Kliknij i zobacz!

W tego typu wypadku procedura może się rozpocząć, gdy jest podejrzenie, iż dany projekt może na ten obszar mieć wpływ. Procedura tego typu także nie jest konieczna, jeżeli przedsięwzięcie ma wpływ na środowisko naturalne, lecz jego realizacja jest zawarta w planach ochrony obszaru Natura 2000.

Ocena oddziaływania środowiska bierze też pod uwagę pośredni i bezpośredni wpływ danego projektu na środowisko, co zawiera się w obszarze warunków życia ludzi, dóbr materialnych, zabytków lub dostępności kopalin. Sprawdzane są również możliwości, ażeby zmniejszyć niedobry wpływ danego działania na środowisko, przy tym określany jest zasięg monitoringu.
Te wszystkie przedsięwzięcia mają na celu ochronę ludzi i przyrodę przed zgubnymi skutkami ogromnych, ingerujących w nasze życie, działań. Nikt przecież nie podważy zalet rozwoju, jest to ważne w każdej dziedzinie, jednocześnie trzeba pamiętać, że rozwój tak, ale nie za wszelką cenę.