Jak można ochronić środowisko naturalne?

Są dziedziny, w których pozytywne działania uniemożliwiają stosowanie nieprawidłowych działań. W największej ilości przypadków takie dziedziny mają związek z szeroko pojętym interesem społecznym, co znaczy, że ich działania, przyszłe decyzje i wdrażane projekty, będą miały wpływ na każdego z nas, a także na środowisko naturalne. Nie dziwne, że w takim temacie mowa o branży budowlanej czy wydobywczej. To tak wielkie przedsięwzięcia, iż w konsekwencji mają one wpływ na wszystkich i to przez kolejne pokolenia. Dlatego stworzono specjalne procedury, które mają to kontrolować. Najbardziej znana z nich to ocena oddziaływania na środowisko.

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ma realnie ocenić wpływ planowanego projektu – budowlanego czy wydobywczego, na środowisko naturalne (w tym też na zdrowie ludzi). Kompleksowość tego dokumentu wymaga, by znalazła się w nim weryfikacja raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jaki powinien być dostarczony przez inwestora danego projektu, a także zdobycie obowiązkowych uzgodnień i opinii prawnych. Jednocześnie, zgodnie z konwencją z Aarhus w takim postępowaniu powinien być zagwarantowany udział społeczeństwa.

Naturalne składniki

Autor: Milena Janiczek
Źródło: http://www.flickr.com

Oceny oddziaływania na środowisko jest konieczna w wypadku planowanych projektów, jakie z dużym prawdopodobieństwem będą miały wpływ na środowisko ( www.ehsbiznespartner.pl/ ). Może też być konieczna na drodze postępowania administracyjnego ochrona środowiska takich przedsięwzięć, które są na specjalnej liście „Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”. Jednakże, nie istnieje w rzeczywistości lista przedsięwzięć, jakie mogą znacząco wpłynąć na obszar Natura 2000. W tym przypadku procedura może się rozpocząć, kiedy jest podejrzenie, że dany projekt może wpłynąć na ten obszar. Procedura tego typu również nie jest konieczna, jeżeli przedsięwzięcie ma wpływ na środowisko (link do strony) naturalne, ale jego realizacja jest ujęta w planach ochrony obszaru Natura 2000.

Ocena oddziaływania środowiska bierze też pod uwagę pośredni i bezpośredni wpływ konkretnego projektu na środowisko, co zawiera się w obszarze warunków życia ludzi, dóbr materialnych, zabytków czy dostępności kopalin. Analizowane są również możliwości, by zmniejszyć niedobry wpływ konkretnego projektu na środowisko, przy tym określany jest zasięg monitoringu.
Te wszystkie działania mają na celu ochronić ludzi i środowiska naturalnego przed zgubnymi skutkami wielkich, ingerujących w nasze życie, działań. Nikt przecież nie podważy zalet rozwoju, jest to ważne w każdej dziedzinie, jednocześnie musimy pamiętać, że rozwój tak, ale nie za wszelką cenę.