Odpady nasze powszechne, jak sobie z nimi dawać radę. Czy wiemy, gdzie wyrzucać określony typ odpadu?

Zanieczyszczenia i śmieci nie nikną, są częścią rzeczywistości. Może i chcielibyśmy, by po prostu rozpływały się w powietrzu, to bez wątpienia uczyniłoby, że nie posiadalibyśmy z nimi żadnej styczności.

Niestety, tak się nie zdarza. Całe szczęście jednakże właściwa gospodarka odpadami przyczynia się do zdrowszej strategi w obrębie wywozu śmieci. Wiele przez przeszłe lata się przeobraziło, przede wszystkim ostatnia reforma w zakresie śmieci wiele odmieniła. Czy na lepsze czy na gorsze – nie sposób dzisiaj tego weryfikować. Niemniej, te przemiany przynoszą ewidentnie więcej dobrego.

Na nieszczęście, przy okazji tej reformy pojawiło się dużo starć i nieścisłości dotyczących składowanych śmieci. Mianowicie najistotniejsza kwestia jest tego rodzaju, czy wiemy, gdzie wyrzucać dane nieczystości, a jak nie, to gdzie jest osiągalny odbiór odpadów (więcej)? W pierwszych miesiącach po reformie problem był ze wszystkim, w tej chwili sytuacja wygląda już wyraźnie lepiej, aczkolwiek mimo to poniektóre kwestie pozostają niezrozumiałe. Częstą obiekcją jest segregacja na terenie własnej nieruchomości. Musimy nagromadzać oddzielnie tworzywa, papier i tekturę, odpady zielone i odpady zmieszane.

segregacja śmieci

Autor: m.a.r.c.
Źródło: http://www.flickr.com

Pojemniki, kontenery oraz worki dostarczają firmy obsługujące poszczególne sektory. Te same jednostki muszą odebrać odpady z Twojej nieruchomości. A jak ma się sprawa z pozostałymi odpadami? Opakowania szklane należy wyrzucać do jednego z tak zwanych „gniazd” innymi słowy miejsc zbiórki szkła bezbarwnego i kolorowego. Opakowania po lekach bądź przeterminowanych lekarstwach powinieneś dostarczyć do jednej z wyznaczonych aptek na terenie miasta ewentualnie do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych, tak zwanego PSZOK. Co z przestarzałymi bateriami? Wyrzuć je do specjalnie zaznaczonych pojemników w sklepach, w których kupujesz nowe baterie. Można je też wyrzucić w PSZOku Niezwykle ważka jest też utylizacja azbestu (źródło). Trzeba go koniecznie usunąć, jak zadecyduje tak specjalista BHP po kontroli w budynku.

Dokonując oceny, weryfikuje on twardość materiału, czyli czy mamy do czynienia z izolacją czy płytą dachową. Kontroluje także rodzaj użytego azbestu, najgroźniejszy z nich to krokidolit. Jeśli jesteś właścicielem eternitowego dachu bez uszkodzeń, to raczej nie będziesz go musiał od razu usuwać. Natomiast, w przypadku miękkiej izolacji trzeba będzie natychmiast się jej pozbyć. Autor http://toensmeier.pl/