Wystawianie faktur MOSS, czym jest, od kiedy obowiązuje?

Zmiana obowiązująca w polskich przepisach odnośnie fakturowania ma przybliżyć zapisy krajowe z krajami wspólnot europejskich. Wiele dyskusji występuje przez nowe rozliczenia usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych.

System MOSS (z angielskiego mini one stop shop, czyli konkretnie drobny punkt kompleksowej obsługi) obowiązuje w naszym państwie od początku tego roku.Skąd wzięło się MOSS? Jest to sposób rozliczania się fakturą z odbiorcą zagranicznym, należącym do Unii Europejskiej. Najkrócej ujmując: podatnik sprzedający jedną z wyżej wymienionych usług w kraju członkowskim (np. Francji) jest opodatkowany i rejestrowany właśnie w tym kraju. W Polsce, biorąc pod uwagę rodzime usługi, wystawianie faktur VAT (więcej na ) odbywa się tak samo: faktura musi być wydana na papierze, posiadać dane wymagane przez przepisy. W przypadku deklaracji MOSS – można je składać tylko elektronicznie, do 20 dnia każdego miesiąca następującego po rozliczanym kwartale.

faktury firmowe

Autor: Savoir-faire Linux
Źródło: http://www.flickr.com

Bez wątpienia taka praktyka usprawnia cały proces rozliczania się. Wydruk dokumentu europejskiego i wysłanie go normalną pocztą okaże się tutaj nieprawidłowym rozliczeniem. Deklaracja elektroniczna tworzy się i przekazywana jest tylko drogą mailową.Ewidencja przy dokumencie MOSS musi być czytelna i uwzględniać wszystkie szczegóły wymagane z zapisów na tradycyjnej fakturze.

Szukasz uzupełniających wiadomości na prezentowany w tym miejscu temat? To nie problem, po prostu wejdź dalej (https://malesapd.pl/) a przekonasz się, że to było bardzo proste.

Nie może na niej zabraknąć opisu i daty świadczonej usługi, współczynnik opodatkowania (z uwzględnieniem waluty kraju w którym mieszka zamawiający) i stawki VAT-owskiej w nim obowiązującej. Z kluczowych danych należy wymienić również dane personalne wykonawcy oraz nazwę kraju członkowskiego UE, w którym nadawca jest zobligowany rozliczyć się. Dzięki nieograniczonym możliwościom przesyłania, wystawiona zdalnie faktura może być wysłana i odebrana w drugim państwie w przeciągu kilku minut.

Wprowadzenie rozliczania systemem interesujące apogit.pl/ faktur MOSS to istotna zmiana w polskich przepisach rozliczeń. Zwłaszcza młodzi inwestorzy, raczkujący w międzynarodowym biznesie, do typowych obowiązków jak ZUS do odliczenia, dostają kolejną porcję prawa, które – chcąc, nie chcąc – muszą zrozumieć i zaakceptować. Autor