Dźwigi przystosowane do transferowania na rozmaite miejsca pracy

Wszelki proces budowlany nastręcza podnoszenia, również przestawiania towarów w ograniczonym zasięgu. Działania te realne są dzięki zastosowaniu wszelkiego rodzaju narzędzi transportowych. Przyrządy te są uznawane za maszyny mogące stwarzać specyficzne zagrożenia ze względu na prawdopodobieństwo upadku z wysokości, bądź przyciśnięcia przemieszczanych materiałów i osób, toteż większa część z nich podlega dodatkowym przeglądom i odbiorom pełnionym przez kontrolerów Urzędu Dozoru Technicznego.

żuraw budowlany

Autor: Ron Cogswell
Źródło: http://www.flickr.com
Żurawie przenośne są dopasowane konstrukcyjnie do transferowania na różne miejsca pracy i rozstawiane na solidnej bazie, lub na dopasowanych do tego specjalnych podwoziach. Praca żurawi polegająca na transportowaniu ładunków w pionie i poziomie jest wykorzystywana w przeładunkach, montażu różnych konstrukcji.

Sprawdź jakie dodatkowe źródło stało się naszą inspiracją. Nie będziesz żałował i z chęcią przeglądniesz wątki o tym zajmującym zagadnieniu. Wejdź w podany link.

Istnieją żurawie samobieżne i samojezdne, w przypadku których narzędzie dźwigowe znajduje się na podwoziu właściwie przystosowanego pojazdu np. samochodu ciężarowego, bądź urządzenia samojezdnego, składającego się z samego podwozia. wynajem dźwigów powinien spełniać dokładnie określone normy dotyczące dróg i terytoriów zbiorowych. Aby zostały dopuszczone do ruchu, powinny mieć stosowną skalę, masę, wyznaczoną prędkość graniczną.

Skoro czytasz ten materiał, oznacza to, że zaciekawiło Cię przedstawiane zagadnienie. Jeżeli tak, to podobne wpisy (http://heliodon.pl/kontakt.php) zawierają równie ważne dane.

Muszą być też dokładnie naznaczone, gdyż podczas pracy z nimi bardzo ważne jest bezpieczeństwo.Głównymi parametrami jakimi cechują się małe dźwigi są udźwig, wysięg, stopień wznoszenia i kąt obrotu. Te urządzenia winny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność techniczną, używanie zgodnie z instrukcją i zastosowaniem, także obsługiwane i ochronione przez przeszkolone osoby.

Wszyscy pracownicy obsługujący żurawie przenośne powinni być za pisemnym potwierdzeniem, zapoznani w obszarem BHP, także oceną niebezpieczeństwa dla zadania. Operatorzy owych sprzętów winni posiadać stosowne predyspozycje zdrowotne, potwierdzone orzeczeniem lekarza medycyny pracy. W trakcie pracy trzeba określić strefę niepewną, do której wstęp będą posiadały jedynie przeszkolone i uprawnione osoby.