Trudności podczas budowy autostrad

Od bardzo wielu lat budujemy nowe szosy bądź remontujemy istniejące. Największym jak do tej pory wyzwaniem jest konstrukcja autostrad. Możemy się spierać nad tym czy są autostrady nam konieczne tudzież narzekać na bieg robót, ale powinniśmy się zgodzić iż jest to ogromnie skomplikowana robota.

grunt budowlany

Autor: tommy japan
Źródło: http://www.flickr.com
Komplikacja wynika z kilku czynników. Na poziomie projektowania należy zaplanować takie sprawy jak oddziaływanie zamyślanej drogi na środowisko naturalne czy też ekspertyzy historyczne. Potem – i to zapewne najtrudniejszy moment na we wstępnej fazie – to ustalenie posiadaczy gruntów i ich zakup.

Na ogół z powodów prawnych ten etap prac pochłania najwięcej czasu, ale to dopiero wstęp. Kolejnym etapem jest przygotowanie dokumentacji technicznej zawierającej bez liku fachowych badań, dla przykładu trzeba mieć pojęcie z jakiem rodzajem gruntu mamy do czynienia. Wykonywane są w związku z tym fachowe badania geotechniczne charakteryzujące typ oraz cechy techniczne gruntu na jakim ma być przeprowadzona inwestycja. Może się bowiem zdarzyć, że podłoże nie będzie trwałe, przykładowo jest grząskie.

Wtenczas w oparciu o dokonane badania konieczna staje się zagęszczanie gruntu. Teoretycznie stabilizacja gruntów to ubijanie podłoża w taki sposób ażeby uzyskać przewidzianą w planie spoistość. Schematycznie można by to zademonstrować tak: podkład zachowuje się niekiedy niczym piasek w podwórkowej piaskownicy. Ażeby zrobić babkę wypada właściwie długo ubić go w ten sposób aby piasek zachował pożądaną formę. Podobnie będzie w wypadku budowania dróg.

ziemia

Autor: Dimitris Siskopoulos
Źródło: http://www.flickr.com
Najprościej charakteryzując wzmocnienie gruntu to zbijanie tegoż gruntu. Ponieważ proces ten może wywołać redukcję objętości gruntu żeby podołać temu kłopotowi stabilizacji podłoża przy budowie drogi do dopełnienia ewentualnych ubytków stosuje się popioły lotne. Stosowna norma definiuje nawet rozmiar bryłek które muszą mieć zastosowane popioły lotne a nawet sposób ich przechowywania. Rzecz jasna stabilizacja gruntu jest szerzej wykorzystywana aniżeli jedynie w konstrukcji szos. Analogiczne strategie wykorzystywane bywają w budowie budynków (nie są jednak wtedy używane popioły lotne lecz inne sposoby uzupełniania podłoży). Istotne aby stabilizacja podłoża była efektywna.