Badania wykrywające nieciągłości powierzchniowe

Badania MT wykorzystują zjawisko rozproszenia pola magnetycznego. Wspiera to rozpoznanie lokalnych nieciągłości, powstałych pod nawierzchnią kontrolowanego złącza, jakie mogą też wychodzić na jego nawierzchnię, kreując tym samym największe magnetyczne pole rozproszenia. Użycie owej metody jest uzasadnione tylko w razie składników ferromagnetycznych. Odnajdują wykorzystanie w większości typów złączy a także metod spawania. Z kolei nie przydaje się do badań tworzyw z rodziny glinu, stali austenitycznych, magnezu jak też miedzi.

badania

Autor: fluffisch
Źródło: http://www.flickr.com
Przed rozpoczęciem badań MT trzeba zbadać cechy magnetyczne tworzywa, w następnej kolejności wybrać odpowiedni sposób magnesowania oraz parametry magnesowania. W testach tego rodzaju powinniśmy w pierwszej kolejności przygotować powierzchnie do badania, rozmagnesować ją wstępnie, a także oczyścić oraz odtłuścić.

Udało nam się przyciągnąć Twoją myśl tym interesującym postem? Rewelacyjnie. Zatem zapraszamy – kliknij ten link (https://www.cukier-krolewski.pl/przepisy/wega%C5%84ski-mazurek/) i przejdź do nowej strony po detale.

Drugim etapem badania jest magnesowanie nawierzchni przy pomocy defektoskopów a także nałożenie proszku magnetycznego lub zawiesiny, po wykonaniu tychże czynności odbywają się oględziny połączone z rejestracją rezultatów. Po zakończeniu analizy, powierzchnia podlega rozmagnesowaniu a także oczyszczeniu.

Badania magnetyczno proszkowe charakteryzują się większą czułością niż badania penetracyjne. Badanie MT jest dość proste w zastosowaniu, ocena rezultatów jest mało skomplikowana, z pominięciem przypadków nieciągłości zlokalizowanych pod powierzchnią materiału.

Kiedy ten wpis zostanie przez Ciebie przeczytany, wejdź również na odmienny oryginalny artykuł (http://www.tawol.com.pl/pl/kolnierze/), który posiada podobnie absorbujące treści.

Badania tego typu to badania nieniszczące

teren

Autor: Dávid Sterbik
Źródło: http://www.flickr.com

pomagające wykrywać nieciągłości powierzchniowe, a dodatkowo względnie duże położone blisko powierzchni, nieciągłości podpowierzchniowe.

Wykorzystuje się je zarówno w trakcie odbioru, wytwórczości, kontroli finalnej bądź konserwacji, dla całkowitej powierzchni albo tylko miejscowo. Umożliwiają wykrywanie wad w materiałach odkształcanych plastycznie, spawanych, stanie surowym lub już obrabianych. Stosowane są też do kontroli części bądź elementów łącznych o rozmaitych kształtach jak też wielkościach zrealizowanych z tworzyw ferromagnetycznych.

Wybór rodzaju systemu analizy: metody magnesowania zależny jest od wielu czynników takich jak typ badanego elementu (tworzywa, stanu powierzchni) a także panujących warunków.