E-procurement – zlecenia zdefiniowane na nowo.

E-procurement to inaczej mówiąc sprawunki dokonywane drogą elektroniczną. Tą nowatorską formę składania zamówień napotykamy nie tylko w środowisku przedsiębiorstw, lecz również w administracji publicznej.

I choć wprowadzanie elektronicznych zamówień odbywa się w naszej ojczyźnie pomału, to już dziś warto rozpoznać ich atuty, takie jak niższe koszty zakupów, szybsza obsługa procesu lub niższe zaangażowanie personelu w obsługę transakcji.

aukcje elektroniczne

Autor: Lindy Buckley
Źródło: http://www.flickr.com
Wdrożenia e-procurement w przedsiębiorstwach wydaje się czymś zwykłym, można bowiem stwierdzić, iż przedsiębiorstwa w sposób naturalny zmierzają do ograniczenia wydatków wygenerowania towarów i usług wykorzystując zobacz rozwiązanie na elektroniczne akucje, aby podwyższyć przychód z ich sprzedaży. Stąd też, siłą rzeczy, wyszukują tańszych wyrobów i usług na rynku. Wejście naszej ojczyzny do UE jak też rosnące standardy przeznaczenia środków publicznych wywołują jednakże, iż też administracja publiczna przekształca sposób wydatkowania środków, dostrzegając atuty zamówień elektronicznych – wejdź.
E-procurement to w praktyce różne narzędzia wykorzystywane do realizowania sprawunków drogą elektroniczną, jakie występują tak w postaci mniej złożonych aplikacji internetowych, umożliwiających dokonanie jednorazowych sprawunków, jak również w postaci złożonych systemów do zarządzania sprawunkami w firmie albo urzędzie (z wkomponowanym bazami informacji, sprawozdaniami, itd.) – czytaj cały artykuł: dowiedz się więcej .

Kluczowymi plusami elektronicznych zakupów są: pełna automatyzacja procesu zakupowego (zaczynając od zapytania ofertowego aż po płatność za dostawę), łatwiejsze zarządzanie przebiegiem zakupowym (koordynacja planowania, budżetowania a także monitorowania procesu sprawunków), standaryzacja asortymentu i dostawców.