Profesjonalne wyceny udziałów przedsiębiorstw

Założenie firmy a następnie jej rozwijanie to zupełnie naturalna kolej rzeczy, która jest spotykana u wielu biznesmenów. Ale prowadząc przez lata biznes, zdobywając kolejne zlecenia, kontrakty i klientów niektórzy właściciele nie do końca będą się orientować, ile ich firma jest warta. Często pytanie takie będzie się pojawiać dopiero wtedy, gdy ktoś będzie chciał złożyć ofertę kupna firmy. Wielu przedsiębiorców zapewne zdecyduje się odmówić, gdyż dalej będzie chciała prowadzić swój biznes, ale część na pewno się nad tego typu propozycją zacznie zastanawiać.

Jednak w takiej chwili przedsiębiorca powinien dokładnie wiedzieć, ile tak naprawdę jego firma jest warta, bo w przeciwnym przypadku może sporo na takiej transakcji stracić. Dlatego też w takim przypadku konieczna będzie profesjonalna wycena udziałów, wykonana przez niezależnego audytora. Dopiero po przeprowadzeniu tego typy wyceny właściciel może się porządnie zastanowić i oszacować, czy firmę będzie się opłacało się sprzedawać, czy odsprzeda tylko niewielką część udziałów, czy zostawi ją jednak i w dalszym ciągu będzie prowadzić swój biznes.
wycena firm

Autor: istock
Źródło: istockphoto.com

Jak przeważnie bywa w takich sytuacjach, wycena udziałów wykonana być może w bardzo różny sposób i różną metodologią. Najbardziej istotny powinien być cel, jaki przyświeca takiej wycenie. Zupełnie inaczej firma powinna być wyceniana, gdy w grę chodzić będzie jej sprzedaż, uzyskanie inwestora lub wejście na giełdę, a inaczej dla celów księgowo-podatkowych. Z tego też powodu dopiero po określeniu celu audytor (sprawdź to koniecznie) przystąpić może do wykonywania wyceny. Istotna jest również metoda wyceniania, ponieważ jest ich kilka, a odpowiednią trzeba wybrać również biorąc pod uwagę to, do czego robiona wycena będzie wymagana.

Zainteresowały Cię poniższe informacje? Niezwykle nas to cieszy i tym samym zachęcamy Cię do serwisu twórcy po kolejną dawkę detali.

Najbardziej popularne są trzy metody wycen, czyli porównawcza, dochodowa i majątkowa. Metoda porównawcza skupia się na firmach o podobnym profilu i wielkości zatrudnienia, po analizie ich finansowych wyników i ogólnej jakości można oszacować, jak dużo warta być może wyceniana firma. Metoda dochodowa w wielkim skrócie będzie polegać na tym, że do wyceny wartości bierze się pod uwagę przyszłe przychody, zaś metoda majątkowa to po prostu wycena majątku firmy, pomniejszonego o zobowiązania i należności.