Jak rozliczyć się z urzędem skarbowym za pomocą internetu

Rozliczając się z fiskusem jeszcze kilka lat temu każdy podatnik zobligowany był do przekazania formularza PIT w formie papierowej. Dzisiaj PIT może być składany tak w formie klasycznej, jak i przez sieć internetowa. Ten drugi sposób jest najprostszą oraz najszybszą odmianą rozliczenia podatkowego, bowiem umożliwia rozliczenie się z urzędem skarbowym bez konieczności opuszczania domu.

rozliczenia

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
By oddać roczny PIT – – nie trzeba już stać w długich ogonkach w urzędzie skarbowym, wystarczy wysłać PIT online rozliczony w programie komputerowym. Musimy jedynie uważać by nie popełnić drobnych omyłek.

Jedną z najczęstszych omyłek których dopuszczają się osoby składające PIT online, bywa niewłaściwy dobór formularza podatkowego. Kłopotem bywa również aktualność formularzy , albowiem E-deklaracja – tak samo jak deklaracja w tradycyjnej postaci – winna być formularzem obowiązującym dla danego roku podatkowego. Warto więc wcześniej upewnić się, czy program w którym wypełniamy PIT online – pitax – używa zaktualizowanych druków. Składając nieodpowiedni formularz PIT w urzędzie fiskalnym narażamy się bowiem na wezwanie do złożenia korekty bądź też do ponownego złożenia formularza podatkowego.

Składając roczny PIT online czy na papierowym formularzu trzeba skorzystać z poprawnego identyfikatora . Jeszcze do niedawna wszyscy posługiwali się w kontaktach z administracją podatkową jedynie numerami NIP. Obecnie NIP wykorzystywany jest tylko przy rozliczeniach podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. Wszyscy inni podatnicy podczas wypełniania blankietów PIT powinni w polu „identyfikator ” napisać swój numer PESEL.

rozliczanie przez internet

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Kolejnym często popełnianym błędem podczas wypełniania e-deklaracji za pomocą sieci internetowej – o pitach na – jest podanie mylnej wartości przychodu za miniony rok fiskalny. W takim przypadku podatnik nie będzie jednakże mógł posłać e-deklaracji drogą elektroniczną, i będzie musiał złożyć ją we właściwym urzędzie skarbowym. Taka kontrola ma na celu zweryfikowanie tożsamości danej osoby, ponieważ na formularzu papierowym trzeba złożyć podpis odręczny, zaś e-deklaracja takiego podpisu nie żąda.

Z pełną odpowiedzialnością zalecam te informacje każdemu miłośnikowi tego zagadnienia. One niewątpliwie również są warte zainteresowania.

br>
Jeżeli sądzisz, że omawiana tu tematyka jest warta uwagi, poznaj jeszcze więcej na portalu (https://www.tawol.com.pl/pl/dennice/), który również zamieszcza tego typu materiały.

Wypełniając PIT online możemy być pewni iż nasze dane nie zostaną przechwycone przez niepowołane osoby pod warunkiem, iż zatroszczymy się o zaktualizowanie programu antywirusowego.