Nowoczesne rozwiązania biznesowe przenoszą się również do zwykłego życia. Przykładem coraz bardziej powszechny podpis elektroniczny

Tak to się dzieje, iż coraz częściej jesteśmy zmuszeni funkcjonować w e-rzeczywistości, jest coraz bardziej istotna potrzeba, by się uwiarygodnić w jakiś sposób. W dzisiejszych czasach, jednym z najbardziej zasadnych sposobów potwierdzenia swojej tożsamości w internecie jest podpis elektroniczny. Przez jakiś czas jednakże nie można było mówić o tym, jako o rzeczy uniwersalnej, ponieważ na terenie Unii Europejskiej nie istniało jednolite prawo odnoszące się do tej problematyki. Jednocześnie chociaż niedużo osób zdaje sobie z tego sprawę, ale zmieniło się to w 2014 roku.

Karta, motywacja

Autor: HM Revenue & Customs
Źródło: http://www.flickr.com
Rozporządzenie, które zatwierdził Parlament Europejski (zobacz wniosek patentowy) oznacza znacznie więcej niż tylko kwestia funkcjonowania podpisów elektronicznych. Pomimo to, wiele osób zauważa, iż to istotnie zmiany w funkcjonowaniu podpisów mają największe znaczenie. To znaczy, że w ciągu 2 lat od wejścia w życie, przepisy te zastąpią wszystkie krajowe akty normatywne, które regulują wydawanie. Zwiększy się więc rola w dziedzinie uznawania i używania podpisów elektronicznych. Więcej na ten temat możesz zobaczyć na stronie:

Ma to poważne znaczenie dla Polaków, którzy takimi podpisami posługują się coraz częściej. Faktycznie aktualnie ten odsetek dotyczy najbardziej przedsiębiorców, jednakowoż to ujednolicenie przepisów znaczy, iż wzrośnie popularność podpisów wśród osób prywatnych. Podpis elektroniczny jest dokumentem służącym do potwierdzania tożsamości stron obrotu dokumentami, a również do przyjmowania odpowiedzialności za treść. Tak naprawdę podpis elektroniczny powinien ułatwiać funkcjonowanie każdemu z uczestników rynku. Ma to zastosowanie więc do właścicieli firm i ich kontaktów z administracją publiczną, do kontrahentów i klientów, a także do klientów i ich relacji w sensie interakcji ze sprzedawcami. Kontrahenci biznesowi już teraz mogą podpisywać dokumenty elektroniczne.

Dokument notarialny

Autor: Geoffrey McKim
Źródło: http://www.flickr.com
Korzystnie jednak wiedzieć, iż jest to rozwiązanie praktycznie jedynie wtedy, gdy obie strony mogą posługiwać się takimi elektronicznymi podpisami. Dzieje się tak, ponieważ w prawnej definicji są one uważane za jednoznaczne z tradycyjnym podpisem, więc podobnie jak podpis odręczny umożliwiają stosowanie postanowień umowy. Jednakowoż, przy działaniach przetargowych tego typu podpis elektroniczny zapewnia udział w procedurze zamówienia publicznego. Jak można zaobserwować, podpis elektroniczny to więc nowoczesne i bardzo pomocne rozwiązanie, z którego korzysta coraz więcej osób. Nim się obejrzymy, a już za jakiś czas stanie się to standardem. Nie tylko przedsiębiorcy, lecz również osoby prywatne będą używały taki podpis.