8 przepisów w razie ognia

W każdej branży niezbędne są pewne prawidłowości dzięki którym prościej jest – jak mówi znane powiedzenie – „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Odpowiednio wdrożone pozwalają na bezproblemowe działanie całej struktury przedsiębiorstwa. Są nieodzowne, jak najważniejsze procedury. Wśród najbardziej znanych i obowiązkowych najistotniejsze to: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (czyli BHO) i szkolenia przeciwpożarowe. Skupmy się na tym drugim pojęciu, czyli na szkoleniach przeciwpożarowych (). Najważniejsza w tej materii jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Określana jest też Instrukcją przeciwpożarową lub Instrukcją pożarową. Jest to dokument niezbędny, potrzebny w trakcie pełnego okresu korzystania z budynku, to znaczy, od jego odbioru przez Państwową Straż Pożarną. Odnosi się to właściwie do budynków użyteczności publicznej.

Do takiej grupy kwalifikujemy budynki biurowe, szpitale, lokale handlowo-usługowe, przedszkola i tym podobne.

Absorbuje Cię mieszczący się w tym serwisie tekst? Kliknij więc oprócz tego tu i przeczytaj więcej info wdrożenie sap na omawiany problem.

Instrukcja ta tyczy się również budynków typu magazyn, produkcja (czyli fabryki), a też hoteli oraz pensjonatów (czyli budynki zamieszkania zbiorowego). Za kryterium wymogu posiadania Instrukcji bezpieczeństwa bierze się wielkość budynku – określany jest on na 1000m3 kubatury (najczęściej, około 300 m2 powierzchni wewnętrznej). Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – to przede wszystkim część opisowa, gdzie odnajdziemy treści definiujące warunki ochrony przeciwpożarowej budynku, niezbędne procedury na wypadek ewakuacji i inne wytyczne. W instrukcji znajduje się także część graficzna, czyli plany ewakuacji, miejsce i rozmieszczenie sprzętu gaśniczego.

Miej na uwadze, iż jako właściciel budynku ponosisz pełną odpowiedzialność za ochronę przeciwpożarową budynku. Jak mówi ustawa, właściciel, zarządca lub użytkownik budynku musi postarać się zapewnienie bezpieczeństwa, to znaczy: dbać o urządzenia przeciwpożarowe, ażeby były w całkowitej używalności technicznej i funkcjonalnej. Musi wyposażyć obiekty w przeciwpożarowe wyłączniki prądu.

Na dodatek, potrzebne jest ulokowanie w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru i oznakowanie właściwie dróg ewakuacyjnych, rozlokowania gaśnic, wyłączników prądy oraz kurków gazowych. Czasami pojawia się trudność z prawidłowym interpretowaniem przepisów. Jeśli także masz z tym trudność należy zapisać się na odpowiednie szkolenie. Największą bazę tego typu szkoleń odnajdziemy w sieci internetowej (wpiszmy po prostu w wyszukiwarkę na przykład szkolenia ppoż – www.afg.poznan.pl/oferta/systemy-odciec-ogniowych/30/rop-ad-reczny-ostrzegacz-pozarowy -. Nawet, jak mieszkasz w mniejszej miejscowości nie będzie problemu ze znalezieniem odpowiedniego szkolenia. Przeszukaj Internet, a z pewnością trafisz na najlepsze szkolenie.