Przenośniki taśmowe jako nowatorskie środki techniczne w dziedzinie logistyki wewnętrznej!

Firmy działające w okolicznościach nieustającej konkurencji, pościgu za nowoczesnymi artykułami, które zaspokoją rosnące zapotrzebowania konsumentów, przy równoczesnej stałej konieczności redukowania kosztów, przymuszone są do wykorzystywania coraz to nowocześniejszych zasobów technologicznych.

W wyniku tego zdarzenia, środki te, w tym szczególnie maszyny i urządzenia technologiczne stają się bardziej złożone i trudne, stawiając tym samym coraz większe wymagania wobec projektantów jak również konsumentów.

Taśmociągi, to właśnie jedna z kategorii maszyn, które w ostatnich latach nabrały innowacyjnego znaczenia, zarówno dzięki rosnącemu zakresowi realnych wdrożeń, jak i rezultacie szeregu prac prowadzonych nad ich nowatorskimi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Nowoczesne zastosowanie przenośników w układach transportowych, to w szczególności efekt przymusu zredukowania kosztów transportu, realizowanego do tej pory z użyciem pojazdów kołowych.

Przenośniki taśmowe
Dodatkowym, istotnym przesłaniem jest również staranie do ograniczenia kosztów wykorzystywania systemów transportowych. Przenośniki taśmowe, mają zastosowania praktycznie we wszystkich segmentach rynku. Mają również ogromną wartość społeczną. Bez nich, nie byłoby realne udoskonalanie współczesnych technik ani podnoszenie jakości życia dnia codziennego milionów ludzi.

Znajdują zastosowanie w rolnictwie, w zakładach przemysłowych, w motoryzacji, przez przemysł budowlany, elektrotechnice, farmacji, w produkcji artykułów gospodarstwa domowego, w przetwórstwie owocowo-warzywnym i włókiennictwie, w kosmetyce, w przemyśle maszynowym, drzewnym, papierniczym, włókienniczym i meblowym, w przemyśle hutniczym i wydawnictwie. Przenośniki taśmowe służą do transportu materiałów sypkich lub drobnych, takich jak : węgiel, biomasa, piasek, żwir, brykiet, cement , tłuczeń, kamienie i minerały, a także produkty zbożowe, ziemniaki, pasze, nawozy i inne. Nadają się one do spedycji zapakowanych już produktów żywnościowych. W przypadku przenoszenia materiałów pylistych i pyłotwórczych wykorzystuje się przenośniki taśmowe w wersji przykrytej. Dodatkowe informacje>> informacje