Jakie istnieją aplikacje prawnicze oraz czy są one obowiązkowe dla studentów prawa?

Każdego roku spora ilość abITurientów kierunków prawa jest postawiona przed podjęciem decyzji odnośnie wybrania swojej ścieżki kariery. Studenci ci mają dużo możliwości – od ukończenia nauki ze stopniem magistra począwszy albo także kontynuowanie edukacji na jednej z prawniczych aplikacji.
Dzisiaj do wyboru istnieje dziewięć aplikacji: dla przykładu Aplikacja adwokacka zajmuje trzy lata, zaś aplikant ma obowiązek odbyć ją pod okiem patrona.

W czasie aplikacji należy się liczyć z obowiązkiem zdawania dużej liczby zaliczeń czy kolokwiów, których koszt wynosi 5000 złotych. Innego rodzaju aplikacja to aplikacja sądowa, która trwa cztery lata oraz jest najdłuższą z aplikacji prawniczych. Jest ona podzielona na dwa etapy. W pierwszej kolejności odbywają się lekcje i praktyki, po jakich aplikant ma obowiązek przystąpić do egzaminu pisemnego i ustnego. Następnie natomiast odbywa się praktykę na stanowisku tzw. referendarza.
Wybór

Autor: Isengardt
Źródło: http://www.flickr.com
aplikacja

Źródło: http://pixabay.com/
Istnieje poza tym m.in. aplikacja radcowska, która zajmuje 3 lata. Sposób jej uzyskiwania wygląda podobnie jak na aplikacji adwokackiej – także wybierany jest patron oraz musimy brać pod uwagę wydatek rzędu 5000 zł. Funkcjonuje ponadto aplikacja notarialna, która zajmuje 3,5 roku. Aplikacja rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego i ma podobny styl jak aplikacja adwokacka i radcowska. Jest ponadto aplikacja prokuratorska, która zajmuje trzy i pół roku oraz wieńczy się egzaminem pisemnym oraz m2t szafki metalowe skrytkowe ustnym. Następnie podejmuje się pracę na etacie pod nazwą asesor. Ponadto są jeszcze aplikacje komornicze, kuratorskie oraz legislacyjne. Nie wszystkie aplikacje są równie często wybierane.

Do takich rzadziej wybieranych należy trwająca 1 rok aplikacja ogólna, trwająca także 1 rok aplikacja kuratorska czy też trwająca półtora roku aplikacja legislacyjna. Duża ilość studentów prawa namyśla się, w którym miejscu będzie im najlepiej się kształcić.