Home
Wszelki proces budowlany nastręcza unoszenia, również przestawiania obciążeń w ograniczonym zasięgu. Operacje te realne są dzięki zastosowaniu różnego gatunku urządzeń transportowych. Urządzenia te są uznawane za maszyny mogące stwarzać szczególne zagrożenia ze względu na możliwość upadku z wysokości, bądź przygniecenia przenoszonych budulców i ludzi, dlatego większość z nich podlega dodatkowym kontrolom i odbiorom wykonywanym przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego.
żuraw budowlany
Autor: Ron Cogswell
Źródło: http://www.flickr.com
Żurawie przenośne są przystosowane konstrukcyjnie do przenoszenia na różne miejsca pracy i rozstawiane na stałej bazie, albo na dobranych do tego specjalnych podwoziach. Praca żurawi polegająca na przemieszczaniu ładunków w pionie i poziomie jest stosowana w przeładunkach, montażu przeróżnych konstrukcji. Są żurawie samobieżne i samojezdne, w wypadku których narzędzie dźwigowe znajduje się na podwoziu stosownie dopasowanego pojazdu np. samochodu ciężarowego, bądź urządzenia samojezdnego, składającego się z samego podwozia. wynajem dźwigów musi spełniać ściśle wskazane normy dotyczące dróg i terytoriów zbiorowych. Ażeby zostały przyjęte do ruchu, winny posiadać stosowną wielkość, masę, wyznaczoną prędkość graniczną. Powinny być także szczegółowo znakowane, albowiem w czasie pracy z nimi niesłychanie ważne jest bezpieczeństwo.Podstawowymi parametrami jakimi znamionują się małe dźwigi są udźwig, wysięg, wysokość wznoszenia i kąt obrotu. Owe urządzenia muszą być trzymane w stanie gwarantującym ich sprawność techniczną, używanie zgodnie z wytyczną i przeznaczeniem, również obsługiwane i konserwowane przez przeszkolone osoby.Wszyscy pracownicy obsługujący żurawie przenośne powinni być za pisemnym potwierdzeniem, zaznajomieni w zakresem BHP, także oceną ryzyka dla zadania. Operatorzy takich sprzętów winni posiadać właściwe predyspozycje zdrowotne, poświadczone orzeczeniem lekarza medycyny pracy. W trakcie pracy trzeba określić strefę niebezpieczną, do której wstęp będą posiadały jedynie przeszkolone i uprawnione osoby.