Rodzaje Internetu, problemy z komputerem czy faktura o paragonu – symbole współczesności, które stworzone zostały na skutek rozwoju technologicznego.

Rozwój techniczny w stanowczy sposób wywarł wpływ na rozwój całych społeczeństw. Przez niego rozwinęła się gospodarka, ekonomia oraz przemysł. W ważny sposób wpłynął też na życie jednostek i ich funkcjonowanie. W dość widoczny sposób uproszczono i uefektywniono bardzo dużo prac oraz działań, jakie ludzie wykonywali i wykonują zarówno w domu jak i w pracy.

Continue reading