Jakie istnieją aplikacje prawnicze oraz czy są one obowiązkowe dla studentów prawa?

Każdego roku spora ilość abITurientów kierunków prawa jest postawiona przed podjęciem decyzji odnośnie wybrania swojej ścieżki kariery. Studenci ci mają dużo możliwości – od ukończenia nauki ze stopniem magistra począwszy albo także kontynuowanie edukacji na jednej z prawniczych aplikacji.
Dzisiaj do wyboru istnieje dziewięć aplikacji: dla przykładu Aplikacja adwokacka zajmuje trzy lata, zaś aplikant ma obowiązek odbyć ją pod okiem patrona.

Continue reading