Wszelki proces budowlany nastręcza podnoszenia, również przestawiania towarów w ograniczonym zasięgu. Działania te realne są dzięki zastosowaniu wszelkiego rodzaju narzędzi transportowych. Przyrządy te są uznawane za maszyny mogące stwarzać specyficzne zagrożenia ze względu na prawdopodobieństwo upadku z wysokości, bądź przyciśnięcia przemieszczanych materiałów i osób, toteż większa część z nich podlega dodatkowym przeglądom i odbiorom pełnionym przez kontrolerów Urzędu Dozoru Technicznego.

żuraw budowlany

Autor: Ron Cogswell
Źródło: http://www.flickr.com
Żurawie przenośne są dopasowane konstrukcyjnie do transferowania na różne miejsca pracy i rozstawiane na solidnej bazie, lub na dopasowanych do tego specjalnych podwoziach. Praca żurawi polegająca na transportowaniu ładunków w pionie i poziomie jest wykorzystywana w przeładunkach, montażu różnych konstrukcji.

Sprawdź jakie dodatkowe źródło stało się naszą inspiracją. Nie będziesz żałował i z chęcią przeglądniesz wątki o tym zajmującym zagadnieniu. Wejdź w podany link.

Istnieją żurawie samobieżne i samojezdne, w przypadku których narzędzie dźwigowe znajduje się na podwoziu właściwie przystosowanego pojazdu np. samochodu ciężarowego, bądź urządzenia samojezdnego, składającego się z samego podwozia. wynajem dźwigów powinien spełniać dokładnie określone normy dotyczące dróg i terytoriów zbiorowych. Aby zostały dopuszczone do ruchu, powinny mieć stosowną skalę, masę, wyznaczoną prędkość graniczną. Muszą być też dokładnie naznaczone, gdyż podczas pracy z nimi bardzo ważne jest bezpieczeństwo.Głównymi parametrami jakimi cechują się małe dźwigi są udźwig, wysięg, stopień wznoszenia i kąt obrotu. Te urządzenia winny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność techniczną, używanie zgodnie z instrukcją i zastosowaniem, także obsługiwane i ochronione przez przeszkolone osoby.

Wszyscy pracownicy obsługujący żurawie przenośne powinni być za pisemnym potwierdzeniem, zapoznani w obszarem BHP, także oceną niebezpieczeństwa dla zadania. Operatorzy owych sprzętów winni posiadać stosowne predyspozycje zdrowotne, potwierdzone orzeczeniem lekarza medycyny pracy. W trakcie pracy trzeba określić strefę niepewną, do której wstęp będą posiadały jedynie przeszkolone i uprawnione osoby.