Jak można zrobić się rolnikiem?

Od kilku lat zwiększa się popularność zawodu farmera wśród osób nie posiadających podobnej tradycji w rodzinie, często pochodzących z dużych miast. Świadczy to nie tyle o relatywnej atrakcyjności tegoż zawodu, co o dużych możliwościach rozwoju i perspektywach na czas przyszły. Istotne jest też powołanie. Tak jak dla niektórych z niezrozumiałych powodów interesującym zawodem jest duszpasterz bądź pielęgniarka, tak dla wielu ludzi marzeniem jest bycie farmerem.