Jeżeli wielokrotnie musisz wyjeżdżać, lecz powinieneś dbać o biznes, wystawiaj faktury za pośrednictwem internetu

Szeroka grupa firm produkcyjnych, handlowych oraz usługowych bywa zobligowana do wystawienia swym kontrahentom faktur i pozostałych akt poświadczających dokonane transakcje.